Wakacje z książką - regulamin

Regulamin konkursu:


1. Cel konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji.

 

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków)zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z biblioteki gminnej, szkolnej lub własnej.
Konkurs nie dotyczy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku.

 

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu swoich placówek
lub Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka.

 

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.


.
6. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach:
Przedszkolaki (prace mają wyłącznie formę plastyczną)
klasy 0 – I SP (prace mają wyłącznie formę plastyczną)
klasy II – III SP
klasy IV – VI SP
klasy I – III gimnazjum

 

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
Autor i tytuł przeczytanej książki,
Imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel prowadzący);

 

8. Organizatorzy:
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka
Tel. 54 444 72 81
Godziny otwarcia: pn.- pt. 10:00 – 18:00
www.cck.chocen.pl

 

9. Fundatorzy nagród:
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka

 

10. Ogłoszenie wyników:
Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie www.cck.chocen.pl

 

  • Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania nagrodzonych prac.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację nagrodzonych prac. 
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, publikowania wizerunku przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
  • W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.